Merkevaren Forus: Fra kø og travsport til Norges viktigste næringsområde

På noen tiår var Forus forvandlet fra et ganske øde myrområde til Norges største og viktigste næringsområde, med flere tusen  virksomheter, over 40000 arbeidsplasser og et kompetansemiljø i verdensklasse. Likevel var området lite og negativt omtalt, assosiert med bilkø og travsport og lite kjent utenfor Stavanger-regionen. JPR grep utfordringen.

Equinors (dengang Statoil) etablering av hovedkontor på Forus på 70-tallet ble en drivkraft for områdets formidable vekst. I dag har Forus rundt 2,2 millioner kvm næringseiendom som huser virksomheter med 47 000 ansatte, verdensledende kompetanse på mange felt og ansvar for en betydelig del av Norges verdiskapning. En kunnskaps- og innovasjons-hub som også kan og bør spille en nøkkelrolle i Stavanger-regionens og landets videre utvikling.

Ingen tok merkevareansvar

Da JPR først besøkte Forus i 2011 var det høy aktivitet og optimisme i næringslivet. Virksomhetene slet med å rekruttere nok arbeidskraft, og eiendomsaktørene jaktet leietakere til stadig flere igangsatte og planlagte utbyggingsprosjekter.

Samtidig kartla vi at Forus var sjelden og hovedsakelig negativt nevnt i pressen, som oftest i forbindelse med kø og trafikale problemer. Det fantes ingen oppdaterte kanaler å orientere seg om hele området i, det være seg for jobbsøkere, virksomheter på utkikk etter nye lokaler eller eiendomsaktører på jakt etter utviklings- eller investeringsmuligheter. Lite ble gjort for å få ut positive Forus-aspekter og -nyheter.

Spleiselag med kommersielle mål

En utfordring med kommersielle muligheter for de som skal tiltrekke selskaper til området, tenkte vi – og tok initiativ til et langsiktig omdømmesamarbeid. JPR dro på frierferd og fikk Forus Næringspark og en rekke eiendomsaktører med interesser i området med på et spleiselag og felles løft.

Vi etablerte vår utprøvde samarbeidsmodell og fikk av tillitsfulle eiendomsaktører et totalansvar. For alt fra administrasjon til merkevareplattform, kommunikasjonsstrategi, visuell identitet, etablering av kanaler, løpende innholdsproduksjon og PR. Mål: Økt markedsinteresse og verdiøkning av eiendom på Forus ved å bygge stolthet, kjennskap og en tydelig posisjon som attraktiv bedriftslokasjon og arbeidssted.

Lav kjennskap og lite stolthet

Våre innledende omdømmeundersøkelser viste blant annet lite stolthet blant ansatte i området og lav kjennskap blant bedriftsledere rundt om i landet. Under halvparten av dem som jobbet i området svarte at de var stolte av det, hele 20 prosent at de ikke var det. 22 prosent av landets ledere hadde ikke hørt om Forus, og mange assosierte det først og fremst med aspekter som «travbane», «hest» og «kø».

Ganske paradoksalt, ikke minst fordi omfattende analyser gjennomført av IRIS blant annet viste at virksomhetene med hovedkontor på Forus sto for en femtedel av Norges totale verdiskapning.

Her var det både behov og potensial for å bygge en tydeligere og mer positiv merkevare ved å sette området sterkere på kartet og skape flere stolte ambassadører.

Kommunikasjon som virker

Takket være dedikerte eiendomsaktører med stabilt blikk på horisonten har vi kunnet holde kursen og trykket oppe gjennom gode så vel som vanskeligere år. Jobbe hver dag med å få ut det unike og positive gjennom fakta, nyheter og gode historier. Innhold som engasjerer og posisjonerer Forus som et viktig regionalt og nasjonalt senter for kunnskap, verdiskapning og innovasjon. Mot næringsliv, eiendomsbransjen, journalister og ambassadører lokalt. På en egen områdeportal, i sosiale medier og pressen – og på relevante arenaer i og utenfor regionen.

Ikke bare har de mange og ulike interessentene fått etterlengtede informasjonskanaler. Forus har fått en mer positiv rolle og mer velfortjente assosiasjoner i folks hoder.

Resultatene ble etter få år dokumentert gjennom nye omdømmeundersøkelser. Nå hadde alle landets bedriftsledere hørt om Forus, assosiasjonene stemte bedre med ønsket posisjon og stoltheten blant de ansatte i området hadde styrket seg kraftig.

Skal vi ta en prat om dine kommunikasjonsmuligheter?

Ta kontakt med Rune på 915 64 866 eller rune.braathen@jpr.no

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!